'aD HablI' Quv multi-noch Quv 'aD HablI' Compound,

'aD HablI' Quv multi-noch Quv 'aD HablI' Compound,
DaH jaw
product details

law' Dev jungwoq manufacturers 'ej jen precision multisensor Quv HablI' 'aD suppliers wa', naDev loS 'oH contact.

neH Hoch nano cmm QaptaHvIS chaq wej 'ach laH, ccd Qap vegh optical pat tlhoj bIquv 'aD HablI'.

optical pat:

1chep Halghor led chep Hal wa' bom vIqawbej 4 partitions
2objective lensmanual zoom lensgerman
3CCD1 ghap 2″ccd mIllogh qonwI'america teo
4bIS'ub chep Hal300 X 400

ccd optical 'aD: rationaldmis

1. ccd optical nejwI' waH

2. ccd optical Qap 'aD:

.ghItlhvam poj pat, auto-focusing, automate tool, tool, chach lang tool, tlhegh tool, gho measurement tools, arc measurement tools, keyway 'aD tool, polygon tool lang cv veH,.

1.jpg

2.jpg

b.according to tu'lu'bej, law' 'aD tools wutlh legh rap poH compound measurement tlhoj

[taH.optical nejwI' measurement De' ghaH consistent je chu'wI' nejwI' Quv pat automatically, during petaQ 'aD compound waH tlhoj.

multisensor CMMOptical probe


inquiry